Zo werkt VoldoendeGoed.nl

Elk kind leert uniek

VoldoendeGoed weet dat alle kinderen uniek zijn en stemt het contact met uw kind hierop af. We gaan niet aan de slag voordat we eerst uitgebreid kennis met u en uw kind gemaakt hebben. Door middel van een aantal testen tijdens de intake kijken we hoe uw kind leert en wat het kennisniveau is. We identificeren het vroegste knelpunt en gaan vanaf daar samen met uw kind de stof door. Daarnaast werken we het liefst nauw samen met de school. Op een aantal scholen in Leeuwarden en omstreken zijn we actief. We merken dat als het lukt om de samenwerking met ouders, school, leerling en ons goed op te zetten, uw kind hier optimaal van profiteert en sneller een eventuele achterstand inloopt.

Methodiek

VoldoendeGoed zorgt ervoor dat de behandelde stof aansluit bij de belevingswereld van uw kind en borduurt verder op de leerwijze die uw kind op school aangeboden krijgt.

Intake

In overleg met de school en de ouders stellen wij een handelingsplan/leerlijn of onderwijsperspectief op. We evalueren na elke periode of we de doelen behaald hebben en stellen het plan bij. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de methodes, strategieën en middelen van de school.

RT

Bij VoldoendeGoed kun je terecht voor RT  (Remedial Teaching). RT wordt vaak verward met bijles. Er zijn echter duidelijke verschillen. 

intake 2 

Bijles is gericht op herhalen van de zojuist aangeboden lesstof van een bepaald vak. We adviseren bijles als we denken dat uw kind met kortdurende hulp gebaat is en als er geen sprake is van een leer- en of gedragsprobleem/stoornis. Wij zijn gestopt vanaf 2017/2018 met het geven van bijlessen en richten ons enkel op het geven van RT.

Remedial Teaching betekent letterlijk vertaald, “herstellend lesgeven”. Het is een op deskundige manier geven van specialistische hulp en begeleiding aan kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Dit kan komen omdat er sprake is van een leer- en of gedragsprobleem/stoornis waardoor het kind op een lager dan gemiddeld niveau functioneert. Het komt vaak voor dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. We brengen de hiaten in kaart en werken met korte en lange termijndoelen, waarbij we beginnen bij de “oudste fout”. Hierdoor profiteert u ook op lange termijn van de ingezette hulp.

Naast de didactische aanpak veel aandacht voor het opbouwen van zelfvertrouwen en bevorderen van eigenwaarde bij uw kind. Ons doel is dat uw kind zich ontwikkelt binnen het vak waarmee hij/zij moeite heeft en het vak weer leuk gaat vinden en nieuwsgierig/leergierig wordt naar meer. Deze intrinsieke motivatie wakkeren we aan door vooral met materialen te werken. Zo maken we posters, werken we met klei of oefenen we "saaie" keersommen op de trap of met een dansje. Door het inzetten van visuele en kinesthetische methodes beklijft de leerstof vaak ook beter.

Isa werkwijze 

Heeft uw kind moeite met een vak vraag dan gerust een vrijblijvende intake aan. Deze verplicht u tot niets en kost €75,- inclusief uitgebreide verslaglegging en advies.

U kunt via een mail of via Facebook de intake aanvragen. Vermeld in de tekst altijd; de naam van uw kind, de leeftijd, de naam van de school, het jaar, welk vak en wanneer de intake u het beste uitkomt.

Pas na de intake beslissen we beide u of uw kind gebaat is bij RT bij VoldoendeGoed en wanneer de sessies kunnen starten.

Bij VoldoendeGoed.nl betaal je per maand.