Screening

Onderzoek

 

Loopt uw kind tegen problemen aan met de leerstof of andere zaken en weet u niet goed wat de oorzaak is en hoe u uw kind het beste kan helpen? Wij van VoldoendeGoed.nl screenen uw kind op de desbetreffende onderdelen of we voeren een compleet onderzoek uit. Voor een aantal screenings waaronder dyslexie, beelddenken of rekenproblematiek heeft VoldoendeGoed ervaren mensen in huis die uw kind in een 1 op 1 situatie screenen. Een screening voor dyscalculie (en/of het aantonen van didactische resistentie) doen wij alleen in samenwerking met de desbetreffende school.

Screening 

Op school/thuis/online

 

Voor de 1 op 1 testen geldt dat dit op locatie mogelijk is. De testen nemen een aantal uur in beslag. Een compleet onderzoek kost slechts €100 (excl. reiskosten buiten Leeuwarden) voor rekenen en of taal. Wilt u zowel het rekenen als de taalontwikkeling in beeld hebben dan vragen we hier €175 voor. Indien u zicht wilt krijgen op de rekenontwikkeling en eventuele hiaten, is dit ook online mogelijk. U kunt ons een email sturen voor de mogelijkheden. Wij zijn niet bevoegd tot het stellen van een officiële diagnose, maar u krijgt een zeer uitgebreid verslag met tips en adviezen. Indien wenselijk kan er naar aanleiding van de testen een gesprek volgen met de leerkracht of intern begeelider van de school van uw kind. 

Didactische toetsen

Om zicht te krijgen op de cognitieve problemen, worden didactische toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de achterstand is en welke strategieën uw kind hanteert. 

De volgende testen kunnen worden afgenomen bij problemen bij lezen, spelling en/of begrijpend lezen of een vermoeden van dyslexie:

Screening 2

Brus-één-minuut-test 

Klepel leestest

Tekstbegrip 

Woorddictee

Geheugentest om de beste leeringang te meten

Wereldspel (zie uitleg onderaan)

 

De volgende testen kunnen worden afgenomen bij rekenproblemen:

Rekenmuurtje

Non-verbale intelligentietest die het ruimtelijk inzicht meet

Geheugentest om de beste leeringang te meten

Wereldspel (zie uitleg onderaan)

 

Uitleg wereldspel

Om te bepalen of er sprake is van beelddenken wordt het wereldspel afgenomen, een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen (huisjes, bomen, beesten, etc.) Hiermee wordt een dorp of stad gebouwd. Uit de wijze van vormgeven kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Daarnaast kan het kind persoonlijkheidskenmerken in het spel vrijgeven, zoals faalangst, communicatieproblemen, bedreigde persoonlijkheid, protestgedrag, agressie en opvoedingsproblematiek.

Beelddenken kan zich bij uw kind uiten in:

•spellend en/of radend lezen

•anticiperend lezen

•globaal overzicht, details worden vergeten

•lezen wat ze denken dat er staat

•synoniemen gebruiken (kraai wordt raaf, als het maar zwart is en vliegt!)

•problemen met hardop lezen, terwijl terugvertellen (begrijpen!) wel goed gaat.

•meer dan 60% oriëntatiefouten bij dictee

•woordruïnes

•spellingsregels zijn wel bekend, maar worden niet toegepast (geautomatiseerd)

•automatiseren gaat moeilijk tot slecht

•zelfbedachte strategieën.

 

Heeft u interesse laat het ons weten via een e-mail of facebook bericht, dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken.