Algemene informatie profieltoets rekenen

Rekenmuurtje laptop

Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Dit cumulatieve karakter van het leren van de basisbewerkingen hebben we gevisualiseerd in "het rekenmuurtje". De stenen met een donker groene rand in de onderste lagen vormen de basis voor een solide rekenontwikkeling. Bij deze sommen is de automatisering / memorisering van groot belang! Een groot deel van de rekenproblemen in de bovenbouw komt voort uit een gebrekkige automatisering in de onderliggende lagen. Rekenmuurtje rekenmuurtje

Om het kennen en kunnen van een leerling in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van de profieltoetsen van Bandstra (www.bareka.nl):

De screeningstoetsen, bestaande uit de representatieve sommen voor de groepen 3 t/m 7 van het basisonderwijs en automatiseringstoetsen, waarin de vlotte beschikbaarheid van de basiskennis wordt getoetst. Deze sommen die de basiskennis vormen, zijn verdeeld over vijf ‘drempels’:
1)    Optellen en aftrekken tot 10 ( 5+2, 5- 2)
2)    Getallenlijn tot 100 (sprongen van 10 en 1 van een volgend/vorig tiental)
3)    Optellen en aftrekken over de 10 tot 20 (6+8, 16-8)
4)    Bouwsteensommen tot 100 (56+20, 56-20, 56+8, 56-8)
5)    Eenvoudige (deel)tafels (2,3,4,5 en 10) en moeilijke (deel)tafels (6,7,8,9)

De vijf drempels vormen de basis voor het leren hoofdrekenen. Het vlot kunnen beschikken over de basale voorkennis van fase1a/1b en de tafels uit fase 2, geldt als een voorwaarde voor het procedureel correct kunnen oplossen van de sommen in de volgende fasen. Algemeen wordt aangenomen, dat reguliere basisschoolleerlingen bij de overgang van groep 5 naar 6 vlot en accuraat beschikken over de basale kennisinhouden van de vijf drempels. Bij VoldoendeGoed.nl kun je als klant een inlogcode krijgen voor deze toetsen. Wij analyseren vervolgens het persoonlijk gevormde rekenmuurtje en geven hierover advies aan zowel de ouders als de leerkracht over het fundamentele rekenniveau (1F). Er zit tevens een oefencomponent aan het rekenmuurtje, waardoor de leerling een bepaalde drempel online kan oefenen en zijn vooruitgang kan inzien. Wij adviseren daarnaast het gebruik van de methode rekensprint. Zowel de profieltoetsen als rekensprint kunnen een aanvulling zijn naast elke rekenmethode. 

Rekenmuurtje Isa