Wie zijn wij

 

Team VoldoendeGoed.nl  2017

Team zit


Jessica van der Straaten – Melsen, info@voldoendegoed.nl

Jess 2017 2

Eigenaar/R.T.-er VoldoendeGoed.nl

Hoi, ik ben Jessica van der Straaten-Melsen en ik ben de eigenaar van VoldoendeGoed.nl. Na de PABO heb ik een aantal jaren les gegeven in op een basisschool in Delft. Ik merkte al vrijwel direct dat ik niet aan alle hulpvragen van de leerlingen kon voldoen, omdat ik te weinig expertise bezat. Ik heb toen de opleiding RT voortgezet leren afgerond en vele cursussen gevolgd o.a. op het gebied van beelddenken, dyslexie en dyscalculie. Toen ik verhuisde naar Leeuwarden in 2010 heb ik het roer omgegooid en ben ik voor mezelf begonnen. Dit bleek een goede keuze omdat op bijna alle scholen de RT-er is wegbezuinigd, maar gezien het passend onderwijs er leerlingen zijn die baat hebben bij 1 op 1 begeleiding. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een goedlopende praktijk met veel leerlingbegeleiders/onderwijsassistenten waarvan eenieder een eigen kijk en expertise met zich meebrengt. Ik heb me voornamelijk verdiept in rekenproblemen en dyscalculie. Ik geef individuele RT en werk graag samen met scholen om het rekenonderwijs te verbeteren.  Daarnaast heb ik in 2015 de 3-jarige opleiding tot beeldend coach afgerond. Ik kan hierdoor de tekentaal lezen en zet in de RT wel eens het tekenen in om het zelfvertrouwen van de leerlingen te bevorderen. Het (non)verbaal uiten van gevoelens heeft namelijk een gunstige uitwerking op je psyche en leervermogen. Leerlingen worden vaak onzeker als ze problemen ervaren in het leren en dat kan ze blokkeren. We versterken in de begeleiding met name de relatie, competentie en autonomie. Omdat veel leerlingen een visuele leerstijl prefereren stemmen we onze begeleiding daar ook op af. Met medeauteur Bart Heinsbroek heb ik een rekenspel ontworpen en uitgegeven: WISTET. Dit rekenspel laat vooral zien wat de handeling is die schuilgaat achter de kale som. Neem gerust eens contact met ons op om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen. 

 


 

Tijl Melsen, info@voldoendegoed.nl

Tijl 2017

Oprichter VoldoendeGoed.nl.

Tijl heeft HEAO Communicatie gestudeerd in Groningen en heeft meer dan 10 jaar werkervaring in het management van Contact Centers. In februari 2013 zag hij dat er meer en meer wrijving ontstond tussen wat scholen de individuele leerling aan onderwijs kunnen bieden en waaraan de leerlingen moeten voldoen volgens de normen. Tijl heeft VoldoendeGoed.nl opgericht om dat gat te dichten, in eerste instantie voor het middelbaar onderwijs en online. Nu vooral face to face voor leerlingen in het basisonderwijs. Tijl verzorgt de administratie en de marketing van VoldoendeGoed.nl.